مشاوره و فروش

بهترین ماشین آلات کشاورزی

  • انواع ماشین آلات کشاورزی
  • انواع کمباین
  • انواع تراکتور زراعی
  • انواع تراکتور باغی
  • مالچر
  • انواع دیسک
  • نشاکار برنج
  • مه پاش گلخانه
  • گلدان پر کن

مصطفی مرسلی

مصطفی مرسلی

مدیر مجموعه بادرام صنعت