توزیع عمده دیسک تراکتور در کشور

/
تراکتور از تجهیزات قدیمی است که در صنعت کشاورزی کاربردهای زیادی دارد. بر روی این ماشین ادوات زیادی نصب می شود تا عملیات کاشت و شخم زنی و .‌.. به راحتی صورت بگیر

آخرین قیمت دیسک تراکتور باغی

/
دیسک تراکتور باغی از جمله وسایل کاربردی است که در صنعت کشاورزی بیشترین مصرف را دارد و با قدرت و سرعت بالا پروژه های مربوط به کاشت و شخم زنی و ... را به راحتی ان